Inscripcions als tallers trimestrals – eixjove.cat

Inscripcions als tallers trimestrals

Home/Inscripcions als tallers trimestrals
Inscripcions als tallers trimestrals 2020-01-02T14:43:21+00:00
 1. Ompliu el formulari que hi ha més a baix amb les dades correctes de la persona que faci el curs i les d’una adulta.
  • És molt important tenir el contacte del o la jove, per poder comunicar-nos amb ells i elles directament.
 2. En omplir-lo, rebreu un correu electrònic amb un enllaç per fer l’autorització.
  • Sense aquesta autorització, cap noi o noia no podrà fer el taller.
  • Teniu 10 dies per realitzar l’autorització des que feu la inscripció. Si no la reben, la vostra plaça quedarà anul·lada.
  • L’autorització s’ha de realitzar per als tallers on el/la jove estigui inscrit. Si l’autorització i la inscripció no concorden, ambdues quedaran anul·lades. 
 3. Un cop realitzada l’autorització digital, rebreu un correu electrònic de confirmació.

Important: Si no rebeu algun dels correus, torneu a fer la inscripció ni l’autorització. Escriviu-nos a eixjove@eixjove.cat i ho solucionarem.

L’assignació de places als tallers es realitzarà per ordre d’inscripció.

Us podeu apuntar a tots els tallers diferents que voleu, però no a dos grups del mateix.  És a dir, a “Cuina de món” i “K-pop, grup 1”, sí. A “K-pop, grup 1” i “K-pop, grup 2”, no.

Si el o la jove que estigui apuntat al taller no vol començar-lo o continuar-lo, ha d’avisar per correu electrònic o WhatsApp a l’Eix Jove.

En cas que no vingui i no avisi, perdrà el dret a apuntar-se a cap taller el següent trimestre.

No podran continuar en el taller els nois o noies que:

 • No assisteixen el primer dia de classe.
 • Faltin al 50% de les classes.
 • Tinguin 3 faltes d’assistència sense justificar.
 • No tinguin correctament complimentada l’autorització o que aquesta no tingui concordança amb la inscripció.
 • No renovin la plaça en el termini estipulat.

Suposaran l’expulsió del taller i la pèrdua del dret a renovar els següents trimestres:

 • Les faltes de respecte cap la resta de companyes i companyes, els i les talleristes i el personal del centre on es realitza el taller.
 • La impuntualitat reiterada sense causa justificada.
 • Fer malbé al mobiliari i les instal·lacions del centre on es realitza el taller.